Bismillahirrohmaanirrohiim

SEBAGIAN DZIKIR SETELAH SHOLAT DAN TERJEMAHANNYA

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM ALHAMDULILLAAHIROBBIL 'AALAMIIN WASHSHOLAATU WASSALAAMU 'ALAA ROSULILLAAHI SHOLLALLOOHU 'ALAIHI WASALLAM WA'ALAA AALIHII WASHOHBIHII AJMA'IIN.

Sebuah hadits dari Abu Umamah Al Bahili RA,beliau berkata bhw Rosulullah SAW pernah di tanya:"Doa di saat apa yang lebih di dengar (di ijabah) oleh Allah SWT?".Nabi SAW dawuh:"Tengah malam yang akhir dan selepas sholat fardhu".(HR Attirmidzi 3499 dan An-Nasa-i 572).hadits ini menurut Imam Attirmidzi adalah "Hasan".

1-dari Tsauban RA berkata bhw Rosulullah SAW ketika selesai sholat membaca Istighfar 3X dan berdoa :"اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا داالجلال والإكرام".Alloohumma antassalaam wamingkassalaam tabaarokta yaa dzal Jalaali Wal Ikroom".Ya Allah Engkaulah Dzat yang menyelamatkan,dan dari-Mu juga keselamatan itu datang,berlipat-lipat berkah-Mu ya Allah Dzat yang punya segala kebesaran dan keagungan".

2-Dari Mughiroh bin Syu'bah RA,bhw Rosulullah SAW ketika selesai sholat mengucapkan:"لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قد ير , اللهم لا ما نع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع دا الجد منك الجد ".Laa ilaaha illallooh wahdahuu laa syariika lahu,lahul mulku wa lahul hamdu,wa huwa 'alaa kulli syai'ing qodiir.Alloohumma laa maani'a limaa a'thoyta wa laa mu'thiya limaa mana'ta wa laa yangfa'u dzal jaddi mingkal jaddu".Artinya:"Tidak ada Tuhan selain Allah,satu Allah,tak ada sekutu baginya,Bagi Allah segala kekuasaan dan untuk Allah segala pujian.Dialah Allah yang berkuasa terhadap segala sesuatu.Ya Allah..Tidak ada yang bisa mencegah,jika Engkau memberi,dan tidak ada yang bisa memberi,jika Engkau mencegah,dan tidak bermanfat orang-orang yang mempunyai kemuliaan daripada Engkau pulalah kemuliaan itu".(HR Bukhori 844 dan Muslim 137,An-Nasa-i 3/70).

3-Dari Abu Hurairah RA,Kanjeng Nabi SAW dawuh:"Barang siapa selepas sholat membaca tasbih (سبحان الله) sebanyak 33 X dan Hamdalah (الحمد لله ) sebanyak 33 X dan Takbir ( الله أكبر ) sebanyak 33 X,lalu menyempurnakan yang seratusnya dgn ucapan "لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قد ير",maka Allah ampunilah seluruh doasanya walaupun seperti (banyaknya) buih di lautan".(HR Muslim 146).

4-Dari 'Uqbah bin 'Amir RA berkata:"Rosulullah SAW pernah memerintahkan aku untuk membaca surat Al falaq dan An-Naas setelah sholat".(HR Attimidzi,Abu dawud,An-Nasa-i dll).Dalam riwayat lain dari Abu Dawud bahwa seyogyanya di samping Al Falaq dan An-Naas juga bacalah Surat Al Ikhlash.

5-Dari Mu'adz Bin Jabal RA,bahwa Rosulullah SAW pernah menggenggam tangannya dan berkata:"Ya Mu'adz Demi Allah,aku mencintaimu karena Allah".Lalu Nabi SAW melanjutkan :"Ya Mu'adz jangan kau tinggalkan setiap habis sholat membaca doa "اللهم أعنى على دكرك وشكرك و حسن عبا د تك".Alloohumma A'innaa 'alaa dzikri-Ka wa syukri-Ka wa husni 'ibaadati-Ka".Artinya;Ya Allah bantulah kami agar selalu bisa mengingat-Mu,selalu bersyukur,dan senantiasa terus memperbaiki ibadahku kepada-Mu".(HR Abu dawud 1522,An-Nasa-i 2/52).hadits ini Shohih menurut para muhadditsin.

6-Dari Anas Bin Malik RA,bahwa Rosulullah SAW jika telah usai sholat,beliau membaca:"اللهم اجعل خير عمرى أخره وخير عملى خا تمه واجعل خير أيامى يوم ألقاك".Alloohummaj'al khoiro 'umurii aakhirohuu wa khoiro 'amalii khootimahuu waj'al khoiro ayyaamii yauma Alqooka".Artinya:Ya Allah jadikan kebaikan di akhir umurku,berikan pula kebaikan amal pada saat ajalku,jadikan pula kebaikan hari-hariku pada hari dimana aku berjumpa dengan-Mu ya Robb".(HR Ibnu Assunni 120).

7-Dari Abi Bakroh RA,bhw Kanjeng Nabi SAW setelah sholat membaca:"اللهم إنى أعود بك من الكفر والفقر وعداب القبر".Alloohumma innii a'uudzu bi-Ka minal kufri wal faqri wa'adzaabil qobri".Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran,kefakiran dan adzab/siksa kubur".(HR Ibnu Assunni 110).Hadits ini menurut sebagian Muhadditsin isnadnya jayyid dan seluruh rijaalul haditsnya tsiqoot/terpercaya.

8-Dari Muslim Bin Harits attamimi Assohaby RA,bahwa Kanjeng Nabi SAW ngendikoni Muslim:"Jika selepas sholat maghrib,bacalah doa:"اللهم أجرنى من النار".Allohumma ajirnii minannaar".Artinya;Ya Allah selamatkan aku dari neraka".sebanyak 7 X.(HR Abu dawud 5079,Ibnu Hibban dalam "Shohih" nya 2346,Ibnu assunny 136,Ahmad dlm "Musnad"nya 4/234).

9-Dari Ummu Salamah RA,bahwa Rosulullah SAW jika setelah sholat subuh,maka beliau berdoa:"اللهم إنى أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا".Allohumma innii As-alu-Ka 'ilman naafi'aa wa 'amalan mutaqobbalaa wa rizqon thoyyibaa".Artinya;Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat ,amal yang di terima dan rizqi yang baik".(HR Ahmad 6/294,Ibnu Majah 925,Ibnu assunni 109).Menurut sebagian Muhadditsin hadits ini "Shohih".

10-Dari Abu Dzar RA,Rosulullah SAW dawuh:"barang siapa setelah sholat subuh,dengan posisi kaki tetap seperti saat tasyahhud (tahiyyat) sebelum berbicara (selain dzikir) membaca doa berikut:"لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شيء قد ير".Laa ilaaha illallooh wahdahuu laa syarii-ka lahu,lahul mulku wa lahul hamdu yuhyii wa yumiitu wa huwa 'alaa kulli syai-ing qidiir",sebanyak 10 X,maka di tulislah baginya 10 kebaikan,di hapuskan 10 kesalahannya,diangkat 10 derajatnya dan pada hari itu ia akan di jaga Allah dari hal2 yang tidak ia sukai dan di jaga dari syaithon".(HR Attirmidzi).Menurut attirmidzi hadits ini "Hasan" dan dalam naskah yang lain hadits ini "Shohih".

Segitu saja dulu,yang sebenarnya masih bnyk dzikir lain yg tidak saya tulis di sini.

Catatan:Ada baiknya dzikir2/wirid,hizb ataupun doa yang di dapat dari para guru dan kiyai kita,tetap kita amalkan.Dan jangan lupa di samping kita berdoa untuk diri kita,doakan pula keluarga,emak bapak,para kiyai dan guru2 kita serta saudara2kita kaum muslimin.

Seperti wiridan santri "KEMPEK" cirebon :"أستغفر الله العظيم لى ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبات علي ولمشايخنا و لإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه".Astaghfirulloohal 'adziim,Lii wa liwaalidayya wa li-ashaabil huquuqil waajibaati 'alayya wa limasyaa-yikhinaa wa li-ikhwaaninaa wa lijamii'il muslimiina wal muslimaat wal mu'miniina wal mu'minaat Al Ahyaa-a minhum wal amwaat wa atuubu ilaihi".

Artinya:"Aku mohonkan ampunan Allah yang maha Agung..untukku,orang tuaku,keluarga yg berada di bawah tanggung jawabku,untuk guru-guru kami,saudara2 kami dan seluruh kaum muslimin,muslimat,mukminin dan mukminat..dan akupun bertaubat kepada-Nya".

Begitulah kiyai-kiyai kita di pesantren,membimbing dan mengajarkan kepada para santri agar senantiasa berbuat baik kepada siapaun,termasuk mendoakan untuk kebaikan orang tua,para guru dan saudara2 kita yang lain...

Ya Allah buat para kiyai dan guru2 kami yang telah Engkau panggil..Ampunilah segala kesalahan dan khilaf mereka,terimalah segala amal solehnya,berikan ni'mat-Mu di alam barzakhnya...bersihkan dan sucikan mereka sesuci dan sebersih2nya..Jadikan kubur mereka sebagai taman dari taman-taman surga-Mu ya Robb..

Ya Allah...kepada para kiyai dan guru kami yang masih hidup,berikan mereka panjang umur,sehat dan istiqomah dalam ibadah dan berkhidmah untuk umat...berikan mereka rizqi yang berlimpah dan berkah..Ya Allah perkenankanlah doa ini...


.

PALING DIMINATI

Back To Top